Referater 2012

Mandag den 19. november

Hej Bestyrelse!

Hermed et lidt forsinket referat af vores bestyrelsesmøde mandag den 19. november hos Malene og Lars.

Alle bestyrelsesmedlemmer deltog.

1. Opfølgning fra sidste møde. Mødet hos KIF Kolding København blev aflyst på grund af for få tilmeldinger. Ole og Lars har deltaget i et møde omkring Håndboldskoler  –  ikke særligt interessant. Måske arrangerer vi et overnatningsstævne for egne børne- og ungdomsspillere fredag/lørdag?

2. Indgået / udgået post. Invitation fra LAG Stevns. Tilbud fra Falck på førstehjælpskursus over 3-årigt forløb  –  temmelig dyrt. Diverse stævneindbydelser.

3. Økonomi / kontingenter. Indestående Driften ca. kr. 47.000,00. Indestående Støtten ca. kr. 8.700,00. Indstående Ungdomskontoen ca. kr. 15.800,00. Regning på kr. 240,00 til betaling af nye tal på et sæt spillebluser til U-10 pigerne.

4. OK / kantinen. God omsætning i kantinen i forbindelse med Skolehåndboldturneringen. Næste OK-kampagne er lørdag den 12. januar 2013.

5. Nyt fra Ungdomsafdelingen. Møde med Ungdomstrænerne + Forældregruppen mandag den 3. december i Stevnshallen. Medtræner hos U-10 pigerne Heidi Larsen holder fri til efter jul. Forældre har meldt sig som hjælpere både hos Mini- og U-10 spillerne.

6. Skolehåndboldturnering 2012.  Stor succes  –  alle 7 stevnske skoler deltog med rekordtilmelding 37 hold og 57 kampe. Alle skoler og lærere var meget positive og takkede for et godt stævne. Også Skolehåndboldturnering i 2013.

7. Julefrokost  –  flytning af dato. Julefrokosten er foreløbig ændret til den 12. januar 2013 i forhallen i Stevnshallen. Pris kr. 150,00 pr. deltager. Mikkel laver en plakat med oplysningerne og tilmeldinger. Julefrokosten skal starte kl. 18.30.

8. Forældregruppen. Gruppen består af: Heidi Winkel, Puk Wideborg og Tine Nøddekær. Forældregruppen skal med til Ungdomstrænermødet den 3. december. Lillebror-lodderne skal sælges fra nu. Plakat omkring Lillebrorlodder + Målaktier sættes i gang.

9. Eventuelt. Igen svineri med harpiks i hallen. Er det U-14 spillerne? Vi må “undervise” spillerne i brug af harpiks. Stevnshallen er beskidt – bliver der gjort rent? iPad til undervisning? U-10 holdene vil gerne have lidt mere gulvplads om torsdagen – de er temmelig mange. Juleboden i Algade søndag den 2. december skal bemandes. Vi skal sælge vafler og tjene penge. Hvem sørger for personale til den? Efterjulemøde mandag den 7. januar 2013 kl. 18.30 på Klinten i Rødvig. Julegaver til bestyrelsen?  Vi skal være lidt bedre til at skrive til hjemmesiden. Bare skriv til Mikkel  –  så sætter han det på. Hvad skulle vi gøre uden Mikkel?

Næste møde mandag den 7. januar 2013 kl. 18.30  på Klinten i Rødvig. Kirsten, Poul, Martin og Leif inviteres også.